Вашите поздрави изпращайте само когато има водещ на адрес:  www.radiodjedai.com 

Слушате:

Слушай с външен плеър